ANBI

Stichting sterrenwacht “het Vechtdal” is sinds 1 Januari 2009 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 Januari 2014 is de regelgeving voor ANBI’s veranderd en zijn wij verplicht om onderstaande informatie op onze website te plaatsen.

* Naam: stichting sterrenwacht “het Vechtdal”

* Fiscaal nummer: 813838411

* Contactgegevens/Bestuurssamenstelling: zie onze website onder Contact

* Beleidsplan/Doelstelling: het geven van informatie over astronomie in de breedste zin van het woord aan jong en oud, door het organiseren van publieksavonden, waarneemavonden, kinderfeestjes etc. Daarnaast nemen wij elk jaar deel aan landelijk bekende evenementen als de Landelijke Sterrenkijkdagen (voorjaar) en de Nacht van de Nacht (najaar). Tenslotte bezoeken wij (basis)scholen en andere instellingen in de nabije omgeving om uitleg te geven en demonstraties te verzorgen.

* Beloningsbeleid: n.v.t.

* Verslag uitgeoefende activiteiten: zie onze website

* Financiƫle verantwoording: de stichting is selfsupporting. Inkomsten worden verkregen door betaalde activiteiten, entreegelden en donaties. Er is sprake van een zeer bescheiden eigen vermogen, dat voornamelijk fungeert als reserve voor onverhoopte calamiteiten (bijv. belangrijke apparatuur die stukgaat).