Foto’s

NGC 884,869 x&h, Perseus

NGC 884,869 x&h, Perseus

IC434, Paarde kop nevel,Orion

IC434, Paarde kop nevel,
Orion

Flame nevel, Orion

Flame nevel, Orion

M65 & 66,Leo-Leeuw

M65 & 66,Leo-Leeuw

NGC6888-Cresent nebula, Cygnus-Zwaan

NGC6888-Cresent nebula, Cygnus-Zwaan

M81 & M82, Ursa Major-Grote Beer

M81 & M82, Ursa Major-Grote Beer

Rosetta nevel, Monoceros

Rosetta nevel, Monoceros

NGC 7000,Cygnus-Zwaan

NGC 7000,Cygnus-Zwaan

paardekopnevel B33

paardekopnevel B33, Orion