Donateurs

De sterrenwacht draait op vrijwilligers. Apparatuur en opslagruimte bij de Lindehoeve zijn mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit de Europese Unie en het programma Leader+, de Provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen.

Om te garanderen dat het Vechtdal ook in de toekomst blijft beschikken over een eigen sterrenwacht, is behalve aan vrijwilligers ook behoefte aan donateurs.                               Je kunt je aanmelden als vrijwilliger en donateur via het contactformulier.                              Het rekeningnummer van de Stichting is NL15RABO01030 72 470 (Rabobank).

Onze stichting is ook door de belastingdienst erkend als ANBI, zodoende kan uw donatie bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd als giftenaftrek.

overijssellogoeurologoleaderdalfsenlogo